Arkitekt tegnede bad

Visste du at badene vi leverer er arkitekt tegnet – uansett om det er til et hotell, studenthybel eller en leilighet på Fornebu eller i Tromsø?

I Norac badekabiner har vi vår egen arkitekt – Sara Azevedo som bidrar til at badene får den best mulige utforming. Hver dag gjennomgår hun underlag fra byggherrer og entreprenører i forhold til utforming av badene. Generell funksjon og layout vurderes og optimaliseres. Avstander mellom utstyr i badet og dører kontrolleres og eventuelt endres. På denne måten sikrer hun at kunden til syvende og sist får et bad som ikke bare tilfredsstiller alle formelle krav i henhold til TEK, men som også er optimalt og funksjonelt ut fra forutsetningene.

Sara har mange års erfaring med bad generelt og prefabrikkerte bad spesielt og er beredt til å hjelpe til i prosessen for å få gode løsninger i forhold til både leiligheten og badet.
Ta kontakt med oss for en gjennomgang – !