Nytt prosjekt! 

  • Hvem: Veidekke

  • Hva: Leveranse av 83 stk. badekabiner

  • Hvor: Begbyåsen Fredrikstad

  • Når: Levering Q4 -2020 og Q1-2021