Nytt prosjekt! 

  • Hvem: Kruse Smith AS, Kristiansand

  • Hva: Leveranse av 288 stk badekabiner

  • Hvor: Mandal og Froland fengsel, Agder

  • Når: Leveranse sommer/høst 2018