Nytt prosjekt! 

  • Hvem: Betonmast Trøndelag

  • Hva: Leveranse av 58 stk badekabiner

  • Hvor: Tordenskiolds Hage, Lade Trondheim

  • Når: Leveranse vinter 2019/-20