Norac badekabiner, leverandør av komplette bad til bolig og hotell

Norac AS i Arendal ble etablert i 1973, med hovedfokus på produksjon av paneler, innredninger og bad til skips- og offshorebransjen. Etter hvert kom det forespørsler etter Norac-produktene også til bruk på land, og i dag er Norac badekabiner et søsterselskap som utelukkende er leverandør av prefabrikkerte baderomsmoduler til byggebransjen. Med vår produksjon av prefabrikkerte baderomsmoduler i egen fabrikk i Litauen, er vår årlige kapasitet pr. i dag ca. 2500 bad.

Prefabrikkerte baderomsmoduler etter mål

Norac badekabiner AS i Arendal produserer baderomsmoduler etter mål tilpasset det enkelte prosjekt og kunde. Modulene er typegodkjent av SINTEF og utføres i henhold til gjeldende TEK og NEK 400-14.

Norac har lang erfaring med produksjon av baderom til skip og har implementert de samme gode tekniske egenskapene til baderomsmodulene på land. Norac badekabiner leverer to forskjellige typer baderomsmoduler, den ene er tiltenkt volumproduksjon og den andre er i utgangspunktet forbeholdt konseptet vi kaller Smartbad.

Modulene leveres med fordeleskap i vegg og kan utstyres med vannmålere/energimålere samt fordelere for kjøkken og andre våtrom. Ta kontakt med oss for å høre mer om hvilke muligheter våre moduler gir, og ikke minst, hva vi kan bistå med i en leveranseprosess.

Konseptet «Smartbad» utvikles hele tiden. Dette er et bad med påmonterte tekniske løsninger for hele huset.

Dette innebærer mulighet for ventilasjonsaggregat, varmepumpe, inntaksskap til huset, sikringsskap, varmefordelerskap til gulvvarme, fordelerskap til vanntåke og ellers alle andre tekniske løsninger som er mulig å montere i et teknisk rom. Vi leverer flere hundre Smartbad hvert år, og ser hvordan dette forenkler byggeprosessen og minsker risiko for forsinkelser og reklamasjoner i byggeprosessen.

Bad til leilighetsprosjekter

Norac badekabiner leverer prefabrikkerte baderomsmoduler til leilighetsprosjekter fra Lindesnes i sør til  Alta i nord. Med prosjektorganisasjon  i Norge og egen produksjon i Litauen er vi svært fleksible i forhold til å være med i prosjekteringsfasen. Vi ønsker til enhver tid å ha et godt samspill med de tekniske fagene som jobber på prosjektet, og den kompetansen som våre ingeniører besitter. Norac badekabiner har et eget team som er med på åpningen av alle badene før de blir overtatt av kunde.

Bad til eneboliger og mindre boligprosjekter

Konstruksjonen i våre prefabrikkerte baderom er selvbærende, og med en vekt på ca. 400 kg pr. kvm er disse svært lette. Dette gjør at badet enkelt kan plasseres i trebjelkelag og lekter skrues rett på ytterveggene av badet. Tilvalgsmulighetene er store, og skreddersøm er et nøkkelord i denne type leveranser. Badet skal ha den utforming som sluttkunden ønsker, samtidig som alle tekniske løsninger blir ivaretatt på en god måte.

Hotellbad

Norac badekabiner har levert prefabrikkerte baderomsmoduler til en rekke hotellprosjekter. Vi ønsker å komme tidlig med i prosjekteringen for på den måten å redusere antall typer til et minimum. Sammen med våre leverandører skreddersyr vi også løsninger for temahoteller.