Norac serviceavdeling

Alle reklamasjoner må meldes inn til vår serviceavdeling for å bli registrert. 
Når det meldes inn en reklamasjon må denne alltid inneholde hva som er mangel på produktet, samt kontaktperson og telefonnummer for å få utbedret mangelen. Bilde må også vedlegges.

E-post: service@norac.no