Smartbad fra Norac badekabiner – komplett bad og teknisk rom for hele boligen

Smartbad kan leveres med det som behøves av tilkobling og fordeling av vann, oppvarming, elektrisitet, ventilasjon, brannsikring og hva man ellers måtte ønskes av tekniske installasjoner i boligen.

Norac Smartbad blir tilpasset kundens ønsker og behov gjennom tett dialog med arkitekt, byggherre og i samarbeid med våre underleverandører. Stor grad av kundetilpasninger i en tilvalgsprosess mot sluttkunde gjelder for alt inventar i badet inkludert fliser i forskjellig form og farge.

Smartbad er et konsept som utvikles hele tiden. Den prefabrikkerte baderomsmodulen har påmonterte tekniske løsninger for hele huset.

Dette innebærer mulighet for ventilasjonsaggregat, varmepumpe, inntaksskap til huset, sikringsskap, varmefordelerskap til gulvvarme, fordelerskap til vanntåke og ellers alle andre tekniske løsninger som er mulig å montere i et teknisk rom. Fordelerskap plasseres i himling eller på vegg og kan i tillegg utstyres med vannmålere/energimålere samt fordelere for kjøkken og andre våtrom.

Norac badekabiner AS i Arendal produserer baderomsmoduler etter mål tilpasset det enkelte prosjekt og kunde. Modulene er typegodkjent av SINTEF og utføres i henhold til gjeldende TEK og NEK.

Ta kontakt med oss for å høre mer om hvilke muligheter våre moduler gir og ikke minst hva vi kan bistå med i en leveranseprosess.

Smartbad – forenkler hverdagen!